systemy telewizji dozorowej (std) Systemy telewizji dozorowej (STD) Residential CCTV

Systemy telewizji dozorowej (STD)

systemy telewizji dozorowej (std) Systemy telewizji dozorowej (STD) bosch logo polishSystem telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

W systemie występuje podział na telewizję kolorową i czarno-białą. Telewizja kolorowa jest stosowana w pomieszczeniach o słabym oświetleniu a więc wewnątrz budynku, zaś czarno-białą na zewnątrz. Obraz z zainstalowanych kamer jest rejestrowany i oglądany na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu dyspozytorni lub recepcji. Dzięki sprawnemu i dokładnemu działaniu następuje błyskawiczna lokalizacja zdarzenia.

System dozoru telewizyjnego uzupełnia działanie podstawowych systemów bezpieczeństwa. Zapewnia rozpoznanie rodzaju zagrożenia i w efekcie skuteczne przeciwdziałanie. Umożliwia zapis pozwalający na identyfikację zagrożeń, oferując w ten sposób poprawę bezpieczeństwa ochrony zakładów, instytucji, domów mieszkalnych.

Najczęściej korzystamy z urządzeń następujących firm:

systemy telewizji dozorowej (std) Systemy telewizji dozorowej (STD) bosch logo polish systemy telewizji dozorowej (std) Systemy telewizji dozorowej (STD) Xilius Logo 01 01 systemy telewizji dozorowej (std) Systemy telewizji dozorowej (STD) Samsung Logo systemy telewizji dozorowej (std) Systemy telewizji dozorowej (STD) logo merx cut Ultrak