I N T E L I G E N T N E   B U D Y N K I,   S Y S T E M Y   I N T E L I G E N T N E G O   O Ś W I E T L E N I A
S Y S T E M Y   S Y G N A L I Z A C J I   W Ł A M A N I A,  P O Ż A R U,  S Y S T E M Y   T E R M O W I Z J I   I   T E L E W I Z J I   C C T

 ROK ZAŁOŻENIA 1989

W trosce o bezpieczeństwo Państwa mienia, proponujemy stosowne rozwiązania techniczne, zwracając przy tym szczególną uwagę na ekonomię i praktykę zastosowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy szeroki zakres usług związanych z elektronicznymi systemami zabezpieczeń oraz systemami odpowiadającymi za komfort i eksploatację innych urządzeń elektrycznych.

Korzystamy ze sprawdzonych markowych urządzeń, które posiadają atesty do instalacji w obiektach na terenie Polski. Nasze prace są opatrzone szczegółowym kosztorysem, który pozwolą efektywnie wykorzystać przeznaczone inwestycje.

Systemy kontroli dostępu (SKD) Gdańsk

O firmie Elergo Protect

Przedsiębiorstwo Elergo Protect skupia kilka zależnych i samodzielnych działów, z których główny Protect, zajmujący się systemami sygnalizacji włamania i napadu, powstał 15 marca 1989 roku w Gdańsku.

Postęp techniczny i popyt prowadzący do ciągłego doskonalenia rozwiązań w przedmiotowym zakresie, spowodował rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi.

Obecnie zakres naszych usług obejmuje:

  • systemy inteligentnego budynku KNX
  • instalacje elektryczne 230V/400V
  • systemy sygnalizacji włamania  i napadu SSWN
  • pomiary elektryczne i teletechniczne
  • systemy telewizji dozorowej STD (CCTV)
  • systemy sygnalizacji pożaru SSP
  • centrale telefoniczne, telefony, wideodomofony i domofony
  • systemy kontroli dostępu SKD
  • sieci strukturalne i pomiary
  • odnawialne źródła energii OZE (systemy fotowoltaiczne PV i elektrownie wiatrowe)

Celem zabezpieczenia oferowanych usług, wykonujemy je w formie kompleksowej, która składa się przede wszystkim na:

Konsultację

– oferujemy fachowe doradztwo przy zakupie i rozbudowie wymienionych technologii,

Kosztorys

– przygotowujemy zestawienie kosztów, w mającym powstać projekcie,

Projekt

– nasze prace opisane są dokumentacją techniczną, która między innymi zawiera opis instalacji i konfiguracji systemu i jego elementów składowych, przynależnych terminów gwarancji i wymaganych konserwacji,

Realizację

– prace realizujemy w oparciu o wcześniej przygotowany projekt, przy stałej konsultacji z klientem i ewentualnie ustanowionymi dalszymi podwykonawcami,

Serwis i wsparcie techniczne

– oferujemy następujące formy przeprowadzania serwisu
– Umowę dozoru serwisowego, która zapewnia stałą kontrolę zainstalowanego systemu. Wówczas gwarantujemy Państwu krótki okres usunięcia usterek oraz zapobieganie ich powstawianiu.
– Indywidualne zgłoszenia, gdzie doraźnie udzielamy wsparcia, w przypadku awarii określonych urządzeń.

Jeżeli powyższe usługi uzyskały Państwa zainteresowanie – to zapraszamy do bezpośredniej konsultacji.

Sygnalizacja włamania

Sygnalizacja włamania

Mają za zadanie wykryć i zasygnalizować fakt włamania i/lub napadu i przekazać informacje na zewnątrz obiektu do odpowiednich służb chroniących ludzi i mienie.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępuJest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingerencją osób niepowołanych zarówno z zewnętrznego otoczenia firmy jak i wewnątrz obiektu.

Inteligentny budynek

Systemy inteligentnego budynku GdańskTo sposób na polepszenie komfortu życia, pracy i zapewnienie wyższego bezpieczeństwa. Dzięki wzajemnej optymalizacji koszty eksploatacji są zminimalizowane.

System telekomunikacyjny

System telekomunikacyjnyUmożliwia użytkownikowi komunikacje z wykorzystaniem centrali telekomunikacyjnej.Nowoczesny system obejmuje rozwiązania wideokonferencyjne.

Okablowanie strukturalne

Infrastruktura teleinformatyczna budynków zapewniająca wysokiej jakości transmisję danych, głosu i obrazów. Daje ona możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy, jest pewna i prosta w zarządzaniu oraz lokalizowaniu ewentualnych usterek.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaruPożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku.

System telewizji dozorowej

Systemy inteligentnego budynku GdańskPełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

slican
platan
xilius
satel
bosch
samsung