SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU SKD (ACC) I REJESTRACJA CZASU PRACY

System kontroli dostępu jest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingerencją osób niepowołanych zarówno z zewnętrznego otoczenia firmy, jak i wewnątrz obiektu.

System kontroli dostępu jest także źródłem informacji o stanie zajętości pomieszczeń, zamknięciu lub otwarciu drzwi, próbach siłowego ich otwarcia, użycia innych kart dostępu. Dostarcza informacji, gdzie aktualnie przebywa personel.

Innym ważnym elementem jest możliwość centralnego lub lokalnego sterowania przepływem osób w wypadkach awaryjnych, gdy wskazana jest ewakuacja ludzi z budynku.

W budynkach istnieje wiele pomieszczeń, do których dostęp powinien być monitorowany. Zastosowanie systemów elektronicznych eliminuje konieczność posiadania przez każdą osobę dużej ilości kluczy oraz dodatkowo umożliwia pełną rejestrację wszystkich zdarzeń związanych z wchodzeniem do pomieszczeń i ich opuszczaniem.

Najczęściej korzystamy z urządzeń następujących firm:

   

Instalator systemów antywłamaniowych i antynapadowych Elergo Protect w Gdyni oferuje szeroką gamę systemów przeciwpożarowych, inteligentnych budynków, telewizji dozorowanej STD i CTTV, odnawialnych źródeł energii OZE oraz centrali telefonicznych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego asortymentu oraz szczegółami świadczonych usług elektrycznych i telekomunikacyjnych.