INTELIGENTNE BUDYNKI, SYSTEMY INTELIGENTNEGO OŚWIE TLENIA SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA, POŻARU,  SYSTEMY TERMOWIZJI I TELEWIZJI CCT

ROK ZAŁOŻENIA 1989

INTELIGENTNE BUDYNKI, SYSTEMY INTELIGENTNEGO OŚWIE TLENIA SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA, POŻARU,  SYSTEMY TERMOWIZJI I TELEWIZJI CCT

ROK ZAŁOŻENIA 1989

O firmie Elergo Protect

W trosce o bezpieczeństwo Państwa mienia, proponujemy stosowne rozwiązania techniczne, zwracając przy tym szczególną uwagę na ekonomię i praktykę zastosowania.

Korzystamy ze sprawdzonych markowych urządzeń, które posiadają atesty do instalacji w obiektach na terenie Polski. Nasze prace są opatrzone szczegółowym kosztorysem, który pozwolą efektywnie wykorzystać przeznaczone inwestycje.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy szeroki zakres usług związanych z elektronicznymi systemami zabezpieczeń oraz systemami odpowiadającymi za komfort i eksploatację innych urządzeń elektrycznych.

Systemy kontroli dostępu (SKD) Gdańsk

Przedsiębiorstwo Elergo Protect skupia kilka zależnych i samodzielnych działów, z których główny Protect, zajmujący się systemami sygnalizacji włamania i napadu, powstał 15 marca 1989 roku w Gdańsku.

Postęp techniczny i popyt prowadzący do ciągłego doskonalenia rozwiązań w przedmiotowym zakresie, spowodował rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi.

Obecnie zakres naszych usług obejmuje:

Celem zabezpieczenia oferowanych usług, wykonujemy je w formie kompleksowej, która składa się przede wszystkim na:

/ Konsultację /

oferujemy fachowe doradztwo przy zakupie i rozbudowie wymienionych technologii,

/ Kosztorys /

przygotowujemy zestawienie kosztów, w mającym powstać projekcie,

/ Projekt /

nasze prace opisane są dokumentacją techniczną, która między innymi zawiera opis instalacji i konfiguracji systemu i jego elementów składowych, przynależnych terminów gwarancji i wymaganych konserwacji,

/ Serwis i wsparcie techniczne /

Jeżeli powyższe usługi uzyskały Państwa zainteresowanie – to zapraszamy do bezpośredniej konsultacji.

Termowizyjny system detekcji

Zaawansowane rozwiązanie technologiczne stworzone w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się epidemii. Podwyższona temperatura ciała jest jednym z pierwszych objawów, który można zdiagnozować.

Systemy sygnalizacji pożaru

Pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku.

System telewizji dozorowej

Zaawansowane rozwiązanie technologiczne stworzone w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się epidemii. Podwyższona temperatura ciała jest jednym z pierwszych objawów, który można zdiagnozować.

Okablowanie strukturalne

Infrastruktura teleinformatyczna budynków zapewniająca wysokiej jakości transmisję danych, głosu i obrazów. Daje ona możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy, jest pewna i prosta w zarządzaniu oraz lokalizowaniu ewentualnych usterek.

System kontroli dostępu

Jest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingerencją osób niepowołanych zarówno z zewnętrznego otoczenia firmy jak i wewnątrz obiektu.

Sygnalizacja włamania

Mają za zadanie wykryć i zasygnalizować fakt włamania i/lub napadu i przekazać informacje na zewnątrz obiektu do odpowiednich służb chroniących ludzi i mienie.

Inteligentny budynek

To sposób na polepszenie komfortu życia, pracy i zapewnienie wyższego bezpieczeństwa. Dzięki wzajemnej optymalizacji koszty eksploatacji są zminimalizowane.

System telekomunikacyjny

Umożliwia użytkownikowi komunikacje z wykorzystaniem centrali telekomunikacyjnej. Nowoczesny system obejmuje rozwiązania wideokonferencyjne.