systemy przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku. Urządzenia umożliwiające wczesne wykrycie oraz zlokalizowanie pożaru i przekazanie informacji o tym zdarzeniu do odpowiednich służb to jedna z najważniejszych funkcji systemu.

System może współpracować z urządzeniami oddymiającymi, gaszącymi, otwierającymi drzwi ewakuacyjne, nagłośniającymi itp.

Zamontowanie systemy przeciwpożarowe i sygnalizacji pożaru pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia i poprzez system monitoringu  – straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, pozwalają automatycznie uruchomić urządzenia gaszące.

Najczęściej korzystamy z urządzeń następujących firm:  systemy-przeciwpożarowesystemy przeciwpożarowe