Systemy sygnalizacji włamania i napadu, Alarm do domu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu mają za zadanie wykryć i zasygnalizować fakt włamania i/lub napadu i przekazać informacje na zewnątrz obiektu do odpowiednich służb chroniących ludzi i mienie. W małych obiektach, w sensie wartości mienia, wystarczy ograniczyć się do sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej wewnętrz budynku i jego otoczeniu oraz telefonicznego powiadomienia głosowego.

Głównym elementem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która nieustannie zbiera informacje od każdego urządzenia podłączonego do systemu i reaguje w przypadku, gdy któryś z nich informuje ją o naruszeniu strefy ochronnej. Reakcja systemu polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego lub optycznego bodźca alarmowego. Centrala w sposób ciągły kontroluje cały system informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, czy też uszkodzeniu linii telefonicznej.

Najczęściej korzystamy z urządzeń następujących firm:  alarmy domów