Sieci strukturalne (SST)

Okablowanie strukturalne to infrastruktura teleinformatyczna budynków zapewniająca wysokiej jakości transmisję danych, głosu i obrazów. Daje ona możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy, jest pewna i prosta w zarządzaniu oraz lokalizowaniu ewentualnych usterek.

Zadaniem okablowania strukturalnego jest umożliwienie podłączenia telefonu, faksu, modemu, komputera w dowolnym miejscu w budynku.

Istota realizowanego przez nas okablowania strukturalnego polega na unifikacji jego elementów składowych, w wyniku czego powstaje system okablowania strukturalnego o charakterze otwartym, to znaczy umożliwiający akceptację szerokiego spektrum różnych technologii sieciowych i telekomunikacyjnych, także tych które pojawią się w przyszłości.