Systemy telewizji dozorowej (STD) Monitoring domu

Monitoring do domuSystem telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

W systemie występuje podział na telewizję kolorową i czarno-białą. Telewizja kolorowa jest stosowana w pomieszczeniach o słabym oświetleniu a więc wewnątrz budynku, zaś czarno-białą na zewnątrz. Obraz z zainstalowanych kamer jest rejestrowany i oglądany na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu dyspozytorni lub recepcji. Dzięki sprawnemu i dokładnemu działaniu następuje błyskawiczna lokalizacja zdarzenia.

System dozoru telewizyjnego uzupełnia działanie podstawowych systemów bezpieczeństwa. Zapewnia rozpoznanie rodzaju zagrożenia i w efekcie skuteczne przeciwdziałanie. Umożliwia zapis pozwalający na identyfikację zagrożeń, oferując w ten sposób poprawę bezpieczeństwa ochrony zakładów, instytucji, domów mieszkalnych.

Najczęściej korzystamy z urządzeń następujących firm:

logo firmyZabezpieczenia bezpięczeństwo monitoringzabezpieczenie przed włamaniemUltrak